Vetró András

főoldal

galéria

térszobrok

rólam

elérhetés

vendégkönyv

sqr10

sqr10

sqr10

sqr10Vetró András


"...Vetró András jelképei nem úgy adnak szárnyat a képzeletnek, hogy végül csak fényévnyi távolságból látszik már a Mű: ezek a szobrok nem engednek elszakadni magától a megmunkált anyagtól! A tértől, melyet életessé tesznek jelenlétükkel!"

Czegő Zoltán


"...Éppen a szobrász látásmódja érdekli fölöttébb a nézőt. Az például, hogy milyen - eddig nem érzékelt - arányokra, árnyalatokra és beállításokra irányítja figyelmünket: hogy mennyire erősít meg sejtéseinkben és elveinkben, vagy milyen mértékben mozdít ki ezekből: hogy aktivizálja-e vagy sem a befogadói tudatot."

Borcsa János

"Vetró András ihletforrása az ember, tehát így művészi credója sem lehet más, mint antropomorfizálni, humanizálni a kezébe vett anyagot, emberi tartalmat, jelentést kölcsönözni, adni neki, s úgy formálni meg, hogy a térben türemkedjen, redőibe gyűjtve a fényt, meglelje arányait és kialakuljon, érvényre jusson a kompozíció külső, belső fegyelme."

Sipos András


"...Egy domborművét nézem, amelyen Don Quijote igyekszik az Utópia ismeretlen tartományai, újabb szélmalmok és Dulcineák felé, lándzsáját rázva. Illetve ezt csak a délelőtti fények játéka idézi elő: vagy mégsem? Megmozdul don Quijote? Felénk tart?"

Bogdán László


"...Vetró András rendkívüli magas szinten folyatja és viszi tovább, örökíti át és bontakoztatja ki, az apai (vagy családi?) örökséget, olyan tradíciókra alapozó-építő és a jövő felé minduntalan kapukat nyitó, új lehetőségeket megkísérlő és megkísértő szobrászművészet teremtve, amely őt a felső-háromszéki műhely elszigeteltségéből az ország és Európa áramaiba emeli. Bizonyítván, hogy provincia csak a szívekben, a lelkekben és az agyakban létezik, az alkotó és az alkotás - rangja, mélysége jogán - egyetemes értékű és érvényű lehet."

Magyari Lajos


"...Vetró András sorozatait emelném ki, a szándék, a törekvés és küzdelem képregényeit: a Lovagot és a Nagy mutatványt. A groteszk emberi és elnéző szemléletét annak a harcnak, amit a személy, az egyén harcol szabadulásáért a bezártságtól. A plakett valóságos műfaj a kezében. A keretezett forma-gát hőseinek, akik mindent megtesznek, egész a humoros kétségbeesésig, a nyaktörő ravaszságig, hogy szabadságra jussanak. Hiszen bensőjük eleve szabad."

Bereményi Géza


Vetró Andrásnak
"A szobrász nem önvédelemből véteti körül magát szoborerdőivel.
Ellenkezőleg: minden alkotásával szellemi szabadságának szárnyait bontogatja. Ezért van az, hogy minél jobban törekszik a szabadság felé, annál kevésbé fér műtermében az egyre halmozódó szobroktól. Ez különösen akkor van így, ha körülötte a világot a rabság, a gúzsbakötött gondolat uralja.
A zsarnokság felé menetelő világ - mivel hit nélkül való - csak ellenségesen tud a szabadság jelképeire nézni. A Mester türelmes. Őt a kövek, a kortalan bronz megtanították a legfontosabbra: remélni. Ezért nem csodálkozik, amikor jobb idők hajnalán bomladozni kezd körülötte a szobor fal."

Vargha Mihály


"...Vetró András plakettsorozata: Bohóc (A Nagy Mutatvány) I-II-III-IV, filozófikus jellegű munkák, olyan embernek az alkotásai, aki egységes látásmód megteremtésén fáradozik, s van ereje és tehetsége a dolgok, jelenségek mögött meghúzódó összefüggések értelmezésére. Nehéz feladatra vállalkozott, úgymond "szokványos" motívumokból újszerű, emberközpontú jelrendszer kidolgozására. Művészi és intellektuális bátorsága eredményesnek mutatkozik: magas lelki hőfokon tud egyetemes létproblémákról szinte tőmondatokban beszélni."

Incze László


"...Az Anyaság témájával valami időtlen ragaszkodást fogalmaz újra. Kapaszkodót is jelent mindez értékveszett világunkban, biztos menedéket.
A mindenkori gondokat megoldó csodát. A Földanya már megnevezésében is egyfajta mágiára utal, olyan varázslatra, amely a művészet születésénél is bábáskodott. Elképzelem, hogy a Willendorfi Vénusz alkotója, talán az első művész, mit érezhetett szobra elkészültével. Rácsodálkozott a teremtő mágiára.
S közben sírt, remélt, imádkozott. És bízott a művészet erejében. Akárcsak Vetró András."

Jánó Mihály


"Szeretném, ha szobraim kis tükrök szerepét töltenék be, mely előtt a szemlélő felfedi majd önnönnmaga legbensőbb rezdüléseit. Vallom Apám gondolatát, ami a kín-örömben születendő TETT elsőbbségét hirdeti a LÁTVA LÁSSANAK-kal szemben."

Vetró András


sqr63

főoldal

sqr10

sqr10

sqr10

sqr10sqr10

minden anyag és kép Vetró András tulajdona
utolsó frissítés Oktober 28.2010.
lapot készítette
Softsys

sqr10